Đất Xanh lần đầu báo lãi ròng nghìn tỷ

.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ước tính lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý cuối năm ngoái đạt 400 tỷ đồng. Lũy kế cả năm nhờ đó đạt trên 1.150 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước và vượt 8% so với kế hoạch được thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Duy trì đà tăng trưởng hai chữ số liên tiếp trong nhiều năm giúp công ty lần đầu báo lãi ròng cán mốc nghìn tỷ.

Doanh nghiệp này ước tính doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng gần 74% so với thực hiện năm trước. Hoạt động dịch vụ dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu với hơn 3.000 tỷ đồng nhờ phân phối ra thị trường gần 18.000 sản phẩm và hoàn thiện hệ thống phân phối trải dài cả nước sau khi khai trương công ty thành viên tại khu vực Tây Nam Bộ.

Việc bàn giao dự án Opal Riverside, LuxGarden và Luxcity giúp công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Hoạt động xây dựng chiếm phần nhỏ nhất trong cơ cấu với khoảng 680 tỷ đồng, nhưng lại có mức tăng trưởng lên đến 270% so với năm trước.

Ban lãnh đạo Đất Xanh cho biết, kế hoạch năm nay chiến lược của công ty vẫn là mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh để chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng quỹ đất hơn 1.000 ha để đảm bảo cho chu kỳ phát triển 10 năm tiếp theo.

Theo phương án phân phối lợi nhuận được thông qua trước đó, công ty sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và đầu tư phát triển. Ngoài ra, thưởng cho Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty tổng cộng 20% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và chia cổ tức với tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Nguồn: www.vndaily.vn